Retourbeleid

Retour en teruggavebeleid

Alle bij ons bestelde en geleverde artikelen kunnen binnen 10 dagen worden geretourneerd ,nadat wij omtrent de retour zijn geïnformeerd.
Schade bij ontvangst dient te worden vermeld bij aftekening voor ontvangst en per foto worden vastgelegd en direct aan ons gemeld.
Uitgezonderd zijn tuigjes en andere artikelen welke in contact zijn geweest met dieren.
Tevens dienen de goederen goed verpakt en onbeschadigd bij ons worden aangeleverd.
Alleen als een verkeerd artikel wordt geleverd door ons zijn de retourkosten voor onze rekening, in alle andere gevallen voor rekening van de koper.
Terugbetaling van de koopsom , voor zover gedaan en definitief ontvangen , wordt direct uitgevoerd.